רוצים למכור לכל העולם, אבל מתקשים בנושא השילוח הבינלאומי?